Nasze osiągnięcia

Placówka może się poszczycić szczególnymi osiągnięciami swoich podopiecznych w twórczości artystycznej i teatralnej.


Osiągnięcia podopiecznych w twórczości artystycznej i teatralnej

OSIĄGNIĘCIA PODOPIECZNYCH W TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I TEATRALNEJ


28-04-2017

Działający przy warsztacie zespół teatralny „ Szał Dzika” wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia za swoje występy sceniczne. Był laureatem Krakowskich Spotkań Artystycznych Ga...

Więcej