O NAS

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku jest placówką pobytu dziennego, obejmującą obecnie opieką terapeutyczną 50 osób. Działa pod patronatem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja” od 1 lutego 2001 r. Kierownikiem Warsztatów jest pan mgr Edward Pabian. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, rysunku na szkle i witrażu, rękodzieła artystycznego, ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, metaloplastyki, muzykoterapii i gabinecie rehabilitacji.


Działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej jest finansowana ze środków PFRON-u oraz Starostwa Powiatu Brzeskiego. Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie grupowej lub indywidualnej na podstawie opracowanego dla każdego uczestnika programu rehabilitacji zajęciowej. Poprzez aktywną terapię nasi podopieczni realizują potrzeby akceptacji samego siebie, niezależności, wiary we własne możliwości, potrzeby partnerstwa i kontaktu z drugim człowiekiem. Prowadzona w ramach zajęć warsztatowych i wyjazdów plenerowych arteterapia pomaga odkrywać i rozwijać talenty artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie. Daje możliwość zdobycia nowych umiejętności zawodowych, wykazania się swoimi zdolnościami, rozbudzenia kreatywności, uświadomienia mocnych stron. Osoby niepełnosprawne zaczynają postrzegać siebie nie przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale swoich mocnych stron. Nabycie każdej nowej umiejętności to zawsze wielka radość, satysfakcja i duma.

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do odwiedzenia brzeskiej placówki, zapoznania się z jej działalnością oraz zgłaszania chęci uczestnictwa.