PRACOWNIA CERAMICZNA

Wśród uczestników Pracowni Ceramicznej są zwycięzcy konkursów artystycznych takich jak: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON, Biennale Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Duży nacisk położony jest na samodzielność wykonywanych prac, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, a co za tym idzie tworzenie twórczej postawy wobec życia. Wykonywane są patery, dzbanki, rzeźby, wazony ceramiczne.

Opiekun pracowni - mgr Dorota Grodny