PRACOWNIA PLASTYCZNA

Celem pracy w pracowni plastycznej jest w głównej mierze terapia poprzez sztukę. Realizowane w pracowni zamierzenia, umożliwiają rozwijanie u uczestników zdolności  i wyobraźni plastycznej, stymulowanie rozwoju psychoruchowego i sprawności manualnej, kształcenie  i doskonalenie zmysłów, dokładność i systematyczność pracy. Tu na co dzień kształtujemy poczucie estetyki i piękna. Naszym podopiecznym sztuka pomaga poznać siebie, własne emocje, staje się ona istotnym środkiem ekspresji i pozwala wyrażać własne pragnienia, potrzeby, przeżycia. W pracowni wykorzystujemy różne techniki plastyczne - dostosowane do zainteresowań i zdolności uczestników, tak aby każdy mógł realizować i urzeczywistniać własne pomysły. Posługujemy się takimi technikami plastycznymi jak: malarstwo akrylami na płótnie, malarstwo akwarelowe, rysunek pastelami, kredkami, ołówkiem, węglem, linoryt, recykling i wiele innych. Staramy się urozmaicać zajęcia poprzez łączenie  różnych  technik plastycznych ze sobą, co zaciekawia i jednocześnie inspiruje podopiecznych do dalszej pracy twórczej. Nasi podopieczni często samodzielnie posługuje się kolorystyką i przedstawianą formą, co sprawia, iż powstające prace są niepowtarzalne, oryginalne i często zaskakujące.

Aktywność plastyczna sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji, tym bardziej, iż wiele naszych prac zostało nagrodzonych podczas prestiżowych konkursów plastycznych a dzieła plastyczne dekorują pomieszczenia nie tylko warsztatowe, ale wielu lokalnych instytucji. Działalność pracowni plastycznej wiąże się również z wykonywaniem scenografii do występów i konkursów scenicznych, oraz aktywnym udziałem w plenerach plastycznych i różnorodnych konkursach artystycznych.

Opiekun pracowni: mgr Monika Koczwara