1% PODATKU

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPIEKUNÓW i WOLONTARIUSZY "OSTOJA"

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
nr. konta: 13 1020 4984 0000 4102 0003 7895
Bank PKO BP S.A. o/Brzesko, KRS 0000031330

"Nie trzeba mieć wiele, aby podzielić się z drugim człowiekiem."

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie na rzecz naszej organizacji kwoty stanowiącej 1% podatku, należnego od dochodów Państwa w ubiegłym roku. Jesteśmy organizacją charytatywną zatrudniającą jedynie wolontariuszy, nie ponosimy kosztów administracyjnych. Działamy od grudnia 1998r. i przez ten czas udowodniliśmy jak wiele dobrego można zdziałać, dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i wsparciu poszczególnych osób, instytucji i firm. Naszym głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, ich integracja ze społeczeństwem, wyrównywanie szans, pomoc finansowa oraz rzeczowa szczególnie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Stowarzyszenie w ramach zadania - Gimnastyka korekcyjna, obejmuje co roku pomocą kilkadziesiąt dzieci z wadami postawy. Gromadzi środki z darowizn również na indywidualną terapię osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków sanitarnych i higienicznych. Wspomaga Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Brzesku poprzez dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych i niezbędnych remontów.

Prowadzi Duszpasterstwo dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów, przy parafii św. Jakuba Apostoła. Organizowane są zajęcia i różne imprezy, m.in. spotkania integracyjne, wycieczki, bale, spotkania mikołajowe.

W ramach Stowarzyszenia działa także Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku, mający pod opieką 50-ciu niepełnosprawnych uczestników. W oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, organizowane są plenery plastyczne, spartakiady, wycieczki kulturalno-krajoznawcze. Poprzez aktywną terapię podopieczni realizują potrzeby akceptacji samego siebie, niezależności, wiary we własne możliwości, potrzeby partnerstwa i kontaktu z drugim człowiekiem.

 

NIE ODMAWIAJ POMOCY!