HISTORIA

Pomysł powstania warsztatu terapii zajęciowej zrodził się w marcu 1999r. podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodzinnej Rady Powiatu, Które odbyło się w Radwanowicach k/Krzeszowic, gdzie przyglądano się podobnemu ośrodkowi. Postanowiono wówczas aby za wszelką cenę uruchomić taki warsztat w powiecie brzeskim, który byłby pierwszym WTZ-em na jego terenie.

W dniu 24.02.2000 Rada Powiatu Brzeskiego podjęła Uchwałę nr Xlll/106/200 w której wyraża zgodę na użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Przemysłowej 18 w Brzesku na okres 15 lat Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. W dniu 17 listopada 2000r. zostaje podpisana umowa o finansowanie kosztów zorganizowania i działalności WTZ, pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" - jako jednostką prowadzącą WTZ. Koszt adaptacji pomieszczeń Warsztatu wyniósł ok. 230 tys. zł., z czego PFRON sfinansował 140 tys., pozostałą część kosztów adaptacji pokryło Starostwo Powiatowe w Brzesku. Koszt wyposażenia pomieszczeń warsztatu wyniósł - 105 tys. zł i został całkowicie pokryty ze środków PFRON-u. Warsztaty terapii zajęciowej zostały uruchomione 1.02.2001r przyjmując 35 uczestników.

Działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej jest finansowana ze środków PFRON-u oraz Starostwa Powiatu Brzeskiego. Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie grupowej lub indywidualnej na podstawie opracowanego dla każdego uczestnika programu rehabilitacji zajęciowej.

Kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest pan Edward Pabian.