Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi wydarzeniami i działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY


24-11-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Więcej  
PFRON WSPIERA CIEBIE - WYDŁUŻENIE DO 16 LISTOPADA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE POMOCOWYM

PFRON WSPIERA CIEBIE - WYDŁUŻENIE DO 16 LISTOPADA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE POMOCOWYM


05-11-2020

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebo...

Więcej  
ANIA GOŁĄB LAUREATKA KONKURSU PLASTYCZNEGO PFRON

ANIA GOŁĄB LAUREATKA KONKURSU PLASTYCZNEGO PFRON


04-11-2020

Z radością informujemy, że Anna Gołąb z pracowni ceramicznej została laureatką wojewódzkiego etapu XVIII edycji Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

Więcej  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


30-10-2020

Działając na podstawie art.92 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zawiadamiamy ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tryb...

Więcej  

OTWARCIE OFERT


26-10-2020

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunó...

Więcej  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU


21-10-2020

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na zadanie "Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Osób N...

Więcej  

CZASOWE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WTZ


16-10-2020

Informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zgodnie z rekomendacjami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Wojewoda Małopolski wydał d...

Więcej  
Ogłoszenie nr 597882-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

OGŁOSZENIE NR 597882-N-2020 Z DNIA 2020-10-15 R.


15-10-2020

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja": Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Osób Niep...

Więcej