26-10-2022

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE "GAUDIUM"

Krakowskie Spotkania Artystyczne "Gaudium"

W dniu 25.10.2022 r uczestnicy z wraz z instruktorami udali się na konkurs sceniczny zorganizowany w ramach XXIII Krakowskiego Spotkania Artystycznego Gaudium. Spotkania Gaudium to konkurs twórczości artystycznej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańców domów pomocy społecznej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia oraz uczniów ośrodków szkolno-wychowawczych, które mają na celu propagowanie twórczości artystycznej oraz dają szansę osobom niepełnosprawnym na zaprezentowanie swych talentów szerszemu gronu odbiorców.


Nasza warsztatowa grupa teatralna „Szał Dzika” pod przewodnictwem muzykoterapeuty Andrzeja Gicali zaprezentowała  przedstawienie lalkowe pt. „Piękna i Bestia”. To jedna z najbardziej znanych legend o wierności, miłości, zaczarowanej róży i magicznym zamku. Spektakl opowiada historię pięknej dziewczyny, która chcąc ratować życie ojca wpada w ręce okrutnej bestii. Jury doceniło trud i pracę włożoną w przygotowanie spektaklu nagradzając naszą grupę wyróżnieniem.