PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 I WTZ BRZESKO - NASZA HISTORIA

Od 10 lat nasz warsztat współpracuje z Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku. Celem tych działań jest rozwijanie wzajemnego zrozumienia oraz wzmacnianie integracji w środowisku lokalnym. Nasi podopieczni aktywnie włączali się w projekty realizowane przez Gimnazjum. Podobnie młodzież gimnazjalna wielokrotnie pomagała nam podczas spartakiad integracyjnych, aukcji i kiermaszy prac warsztatowych.