SPEKTAKL „PRZECIEŻ TO ZNAMY”

Grupa teatralna „Szał Dzika” wystąpiła podczas 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Maszkienicach. Publiczność miała możliwość zobaczyć przedstawienie „Przecież to znamy”, będące swoistym collage muzyki filmowej z grą pantomimiczną aktorów. Całość dopełniały piosenki z okresu międzywojennego, muzyka filmowa, bogata scenografia.


Widzowie śmiali się, klaskali, odgadywali filmy, z których pochodziła muzyka i sceny filmowe. Głośne brawa były dowodem uznania dla włożonej pracy uczestników, oraz instruktorów, którzy wraz z muzykoterapeutą Andrzejem Gicalą spędzają wiele godzin, by wspólnymi siłami wyczarować magiczny świat przedstawień o różnej, ciekawej tematyce.