21-12-2023

SPOTKANIE WIGILIJNE

Spotkanie Wigilijne

19 grudnia 2023 r. odbyła się uroczysta Wigilia naszego warsztatu. Temu dniu towarzyszyło wiele chwil wzruszeń ale także tych zadumy nad tym co już minęło a co przed nami. W świątecznej, rodzinnej atmosferze do wspólnego wigilijnego stołu zasiedli uczestnicy i pracownicy warsztatu, rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych, przedstawiciele władz miasta Brzeska i Powiatu Brzeskiego, Kościoła, członkowie Stowarzyszenia Ostoja oraz wielu zaproszonych gości i przyjaciół warsztatu.


Zgromadzone osoby przywitał kierownik Warsztatu Edward Pabian a następnie zaprosił wszystkich do obejrzenia Jasełek przygotowanych przez podopiecznych warsztatu. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem przedstawili historię narodzin Jezusa, która wprowadziła nas w wyjątkowy czas oczekiwania na Dzieciątko Jezus. Następnie Ks. Józef Waśko - Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych, odmówił modlitwę i poświęcił opłatki. Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń i tradycyjnym połamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu.

Cieszymy się, że tak wielu gości zaszczyciło nas swoją obecnością. Serdecznie dziękujemy za obecność i życzenia świąteczne Pani Poseł Józefie Szczurek-Żelazko w imieniu której gościła u nas Pani Elżbieta Adamska z Biura Poselskiego, Panu Staroście Andrzejowi Potępie, Wicestaroście Maciejowi Podobińskiemu, Panu Burmistrzowi Tomaszowi Latocha, Pani Mirosławie Morawskiej - Prezes firmy ABM S.A. w Krakowie, Panu Kazimierzowi Brzykowi - Przewodniczącemu Rady Powiatu, Państwu Janinie i Markowi Górskim, Pani Dyrektor Dorocie Wójcik i nauczycielkom Franciszce Janora, Annie Biernat, Annie Gadowskiej wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 3, Pani Annie Gaudnik, Pani Marii Kędziora, Pani Urszuli Majmurek, Pani Marii Góra i Pani Jolancie Majerskiez ze Stowarzyszenia Ostoja, Pani Małgorzacie Stawiarskiej, Panu Lechowi Pikuła - Prezesowi Banku Spółdzielczego oraz Panu Wacławowi Jaworowi. Dziękujemy także ze  świąteczne  upominki i słodycze dla naszych podopiecznych.