26-09-2016

SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE POSTAW NA PRACĘ

SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE POSTAW NA PRACĘII DZIEŃ
Drugi dzień rozpoczął się śniadaniem, po którym odbyło się szkolenie dla kadry terapeutycznej z zakresu motywowania uczestnika do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym. Po obiedzie rodzice uczestniczyli w spotkaniu z panią psycholog, na którym mówiła o zaburzeniach somatycznych i zaburzeniach sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Odbyły się też warsztaty zawodowe dla osób niepełnosprawnych.