08-01-2021

NOWY AUTOBUS DLA PODOPIECZNYCH WTZ BRZESKO

NOWY AUTOBUS DLA PODOPIECZNYCH WTZ BRZESKO

Już od stycznia 2021 roku nasi podopieczni będą mogli cieszyć się nowoczesnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus został zakupiony za kwotę 287 tyś. zł  z czego 200 900,00 zł to dofinansowanie z PFRON otrzymane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III 2020" Pozostała część kwoty, czyli 86 100 zł to wkład własny Stowarzyszenia "Ostoja" Wykonawcą autobusu jest firma ProAuto z Warszawy, której właścicielem jest Pan Maciej Król.