04-01-2021

BEZPIECZNY WTZ

BEZPIECZNY WTZ

W ramach projektu grantowego "Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" Stowarzyszenie Ostoja zakupiło środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania dla naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.