01-12-2020

WZNOWIENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

WZNOWIENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego (decyzja nr 274/2020) z dniem 2.12.2020 zostają wznowione zajęcia stacjonarne dla małej grupy uczestników w brzeskiej placówce.


Podczas zajęć obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych. Każdemu podopiecznemu zostaną one przypomniane, ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymanie właściwej higieny osobistej, częste mycie i dezynfekcję rąk oraz konieczność zachowania dystansu społecznego.