26-09-2016

SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE POSTAW NA PRACĘ

SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE POSTAW NA PRACĘI DZIEŃ
Pierwszy dzień projektu rozpoczął się przyjazdem do Poronina i zakwaterowanie w ośrodku. Następnie odbyły się warsztaty zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz spotkanie z psychologiem dla rodziców na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rodzice mogli zadawać pytania, konsultować swoje wątpliwości, wyrażać opinie na różne tematy.

Po obiedzie terapeuci uczestniczyli w szkoleniu dotyczącego dokumentowania pracy terapeuty. Dla podopiecznych zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjne. Uczestnicy mogli oglądnąć wyświetlany film, wziąć udział w wspólnych grach i zabawach sportowych czy zajęciach muzycznych.
Wieczorem wszyscy wzięli udział w uroczystej kolacji i zabawie integracyjnej.