26-10-2020

OTWARCIE OFERT

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" w Brzesku"