15-10-2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2020 W STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY „OSTOJA’’.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA’’.


Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020 w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów
i Wolontariuszy „OSTOJA’’.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia/*/ Przewidywany tryb postępowania /**/ Orientacyjna wartość zamówienia netto/zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania, kwartał Uwagi
1 Zakup autobusu (20+1 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Brzesko   D PN 265.000,00 IV

 

/*/ RB – roboty budowlane, U – usługi, D – dostawy
/**/ PN – przetarg nieograniczony, PO – przetarg ograniczony, NzO- negocjacje z ogłoszeniem,
NbO-negocjacje bez ogłoszenia, LE- licytacja elektroniczna, ZoC- zapytanie o cenę,
PI- partnerstwo innowacyjne, WR-zamówienie z wolnej ręki.
Brzesko, dnia 14 października 2020 r.

 

Zestawienie sporządził:                                                                                 Plan zatwierdził:
Konrad Klisiewicz                                                       Prezes Stowarzyszenia OSTOJA (-) Lek. med. Maria Kędziora
                                                                                   Skarbnik Stowarzyszenia OSTOJA (-) mgr Urszula Majmurek


                                                                                                                                                                                str.1