27-08-2020

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ – PRACUJEMY TAKŻE ZDALNIE

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ – PRACUJEMY TAKŻE ZDALNIE

Czas zagrożenia epidemiologicznego jest trudnym okresem dla społeczności warsztatowej. Przez osłabioną odporność szczególnie narażone są osoby niepełnosprawne, dlatego od czasu wznowienia zajęć w brzeskim warsztacie, tj. 27 maja 2020 r. zajęcia prowadzone są z zastosowaniem wzmożonego bezpieczeństwa sanitarnego.


Uczestnicy, którzy w danym tygodniu pozostają w domach, objęci są przez kadrę terapeutyczną opieką zdalną. Podopieczni  zachęcani są do podejmowania różnorodnych czynności w ramach rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej. Za pomocą informacji telefonicznych i poprzez drogę elektroniczną, przekazywanie są uczestnikom oraz ich rodzicom/opiekunom wskazówki, w jaki sposób aktywnie spędzać czas poza zajęciami na warsztacie. Uczestnicy, rodzice i opiekunowie dzielą się z nami efektami swojej pracy oraz swoimi pomysłami na organizację czasu, oraz nowymi formami aktywności.

Dziękujemy rodzicom i opiekunom uczestników naszego Warsztatu za bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i niebywałą umiejętność dostosowania się do nowych warunków pracy i życia.