26-09-2016

SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE POSTAW NA PRACĘ

SZKOLENIE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRACUJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE ORAZ WARSZTATY ZAWODOWE POSTAW NA PRACĘW dniach od 6.09.2016 r. do 9.09.2016 r. na terenie Ośrodka Wczasowego Limba w Poroninie odbyło się Szkolenie dla kadry terapeutycznej oraz opiekunów prawnych pracujących i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz warsztaty zawodowe Postaw na pracę dla osób niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej.

Organizatorem całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy Ostoja w ramach, którego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ze środków PFRON.
Projekt skierowany był do terapeutów, rodziców (opiekunów prawnych) i do samych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Miał zasięg regionalny i wzięło w nim udział 110 osób, w tym 30 to kadra terapeutyczna, 70 to osoby niepełnosprawne i 10 to rodzice.

W ramach całego przedsięwzięcia zostały zorganizowane następujące szkolenia dla terapeutów:
 Dokumentacja pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji
 Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym – nowoczesne metody, formy i techniki pracy warsztatowej
dla rodziców:
 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
 Zaburzenia somatyczne i zaburzenia sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz warsztaty zawodowe dla osób niepełnosprawnych z zakresu:
 stolarstwa
 ceramiki
 cardmakingu
 malarstwa
 krawiectwa
 witrażu
 gastronomi
 muzykoterapii
 sportu
Celem szkoleń było podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, rozwój kompetencji, zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania. W przypadku rodziców celem było wsparcie psychologiczne, zdobycie wiadomości i umiejętności obserwacji podopiecznego, wyciągania prawidłowych wniosków z obserwowanych zachowań i zgłaszanych dolegliwości. Dla osób niepełnosprawnych projekt był szansą na podniesienie umiejętności zawodowych, na poznanie nowych technik pracy, na rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu i na rynku pracy.