26-05-2020

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

WZNOWIENIE ZAJĘĆ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

Zgodnie z przesłanymi rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zaleceniami Wojewody Małopolskiego dotyczącymi wznowienia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, zajęcia w brzeskiej placówce rozpoczną się dla części podopiecznych 27 maja 2020 r.


Jednocześnie zostały podjęte działania mające na celu przygotowanie do odpowiedniego wdrożenia procedur bezpiecznego pobytu uczestników w placówce oraz bezpiecznego transportu na zajęcia i powrotu do domów. Pozostajemy w kontakcie z Rodzicami/Opiekunami i Podopiecznymi, w celu zapoznania ich z nowymi wytycznymi, dotyczącymi obowiązku przestrzegania wymogów sanitarno – epidemiologicznych. Ponadto w każdej pracowni uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z tematyką dotyczącą obecnej sytuacji,  ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie właściwej higieny osobistej, czystości otoczenia oraz zachowania dystansu społecznego.

https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz--bezpieczenstwo