15-04-2020

PFRON WSPIERA CIEBIE – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE POMOCOWYM

PFRON WSPIERA CIEBIE – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE POMOCOWYM

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto, w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19


Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego straciły w okresie od 9 marca do 4 września 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, do którego wliczają się Warsztaty Terapii Zajęciowej, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące. Nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych. Nie trzeba jednak dokumentować tych wydatków, np. paragonami czy fakturami. Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun.

Wniosek można złożyć: