30-10-2019

WYRÓŻNIENIE DLA GRUPY „SZAŁ DZIKA”, XXI KRAKOWSKIE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE GAUDIUM ET SPES

WYRÓŻNIENIE DLA GRUPY „SZAŁ DZIKA”, XXI KRAKOWSKIE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE GAUDIUM ET SPES

W dniu 30.10.2019 r. grupa 12 uczestników wraz z opiekunami wzięła udział w XXI Krakowskich Spotkaniach Artystycznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium Et Spes”. Tegoroczne spotkania trwały cztery dni. W Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie podopieczni DPS-ów, WTZ-ów, ŚDS-ów, ośrodków wsparcia i innych jednostek systemu pomocy społecznej oraz uczniowie szkół specjalnych i podopieczni przedszkoli specjalnych mogli zaprezentować swoją prace w konkursie plastycznym, scenicznym oraz tanecznym.


Nasi uczestnicy w tym roku wystąpili z przedstawieniem „Bo Świat to My”, które było prezentowane m.in.: podczas Aukcji Prac uczestników WTZ Brzesko, podczas spotkania „Kocham Kraków z Wzajemnością” oraz na Festiwalu w Podolanach. Przedstawienie spotkało się z dużym entuzjazmem widowni, która gromkimi brawami nagrodziła trud i pracę włożoną w przygotowanie przedstawienia. Jury konkursy także doceniło występ naszej grupy teatralnej, przyznając zespołowi „Szał Dzika” wyróżnienie.