31-05-2019

INAUGURACJA XX TYGODNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIAMI „KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ”

INAUGURACJA XX TYGODNIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIAMI „KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ”

Grupa naszych podopiecznych, wraz z Kierownikiem i terapeutami, wzięła udział w uroczystej inauguracji XX edycji Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością”, która odbyła się 31 maja na Rynku Głównym w Krakowie. Organizatorami całego przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie wraz z Gminą Miejską Kraków. Główną ideą przedsięwzięcia jest integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami, promowanie ich osiągnięć, docenienie sukcesów.


Oprócz oficjalnych wystąpień, organizatorzy przygotowali duży tort oraz układanie jubileuszowego napisu – 20 LAT – z udziałem uczestników wydarzenia. W programie pierwszego dnia znalazło się wiele atrakcji, m.in.: kiermasze prac artystycznych, warsztaty rękodzielnicze, plenerowe pokazy, zawody zręcznościowe, pokaz karate z Pawłem Januszem, hejnał z wieży mariackiej wykonany przez osobę niewidomą, loterię fantową.

Nasza grupa muzyczno-teatralna miała przyjemność zaprezentować przedstawienie pt.: „Bo Świat to My”, które było połączeniem pantomimy, tańca oraz śpiewu. Główną ideą spektaklu było pokazanie prawdy o tym, że człowiek otrzymał w darze niezwykły świat. Został również obdarowany wolną wolą. Niestety często zdarza się, że nie potrafi z tych darów korzystać. Obmowa, zło wyrządzane innym ludziom niszczy dobro. Jednak dopóki żyją ludzie „dobrej woli” jest nadzieja na to, by pięknie żyć. Krakowska publiczność bardzo pozytywnie odebrała występ, nagradzając aktorów gromkimi brawami.

Mieliśmy także możliwość zaprezentowania różnorodnych prac artystycznych, wykonanych w pracowniach naszej placówki. Uczestników oraz stoisko z wyrobami odwiedziła m.in.: pani Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.