07-06-2018

FINAŁ PROJEKTU „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

FINAŁ PROJEKTU „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”

W związku z obchodzonym 5 maja Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, nasi uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w projekcie „Po drugiej stronie lustra”. Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza w Brzesku. Inicjatywą projektu było podjęcie tematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i osób pełnosprawnych we współczesnym świecie. Konkursowi towarzyszył spektakl słowno – muzyczny pt. „Inna”, w którym nasi śpiewający wokaliści wystąpili wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku.


Finał konkursu odbył się 7 czerwca 2018 r. w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych osób w konkursie poetyckim i plastycznym znaleźli się nasi podopieczni. W konkursie plastycznym pt.: „Patrzeć na świat nie tylko oczami”, zadaniem uczestników było przedstawienie sposobu postrzegania świata przez osoby, dla których jest to utrudnione z powodu niepełnosprawności wzrokowej. I miejsce w konkursie plastycznym zajął Andrzej Dziedzic, za pracę pt.: Rozmowa”, III miejsce Małgorzata Cecot, była uczestniczka naszych warsztatów, a obecnie pracownik w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łysej Górze. W konkursie poetyckim pt.: „Anioł z (nie)mojego świata”, zadaniem uczestników było napisanie wiersza podejmującego problematykę niepełnosprawności, inności, integracji. III miejsce otrzymała Monika Kilian za wiersz „Sama wśród aniołów”. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz wspaniała atmosferę.