12-02-2018

DYPLOM PRZYJACIELA ZACZAROWANEGO PTASZKA DLA WTZ W BRZESKU

DYPLOM PRZYJACIELA ZACZAROWANEGO PTASZKA DLA WTZ W BRZESKU

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” uhonorowała nasz Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA” mianem Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka.


Dziękujemy Radzie Artystycznej - pani Annie Dymnej, Marcie Kądziela i Beacie Szymańskiej-Masny za przyjęcie. To zaszczyt być w Rodzinie Zaczarowanej Piosenki. W tym gronie znajduje się wiele stowarzyszeń i organizacji, a także wielu znanych muzyków, artystów i aktorów, którzy swoim sercem, życzliwością wspierają osoby niepełnosprawne w drodze do realizacji ich muzycznych i artystycznych marzeń.

Z niecierpliwością czekamy na finałowa galę „Albertiany”, która odbędzie się na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w dniu 19 marca 2018 r. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” organizowany jest razem z Fundacją im. Brata Alberta. Pomysłodawczynią projektu jest Anna Dymna.