05-10-2009

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE GAUDIUM 2009

KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE GAUDIUM 2009Z wielką radością informujemy, że Jury Krakowskiego Spotkania Artystycznego, przyznało I miejsce naszemu zespołowi Szał Dzika za przedstawioną w dniu 30.09.2009r., inscenizację pt.: Czuwaj wiaro, przygotowaną pod kierunkiem pana Andrzeja Gicali, na podstawie publikacji Szymona Słowińskiego - Mały powstaniec. W części plastycznej konkursu otrzymaliśmy wyróżnienie za obraz Polak 78, namalowany przez Ewę - uczestniczkę z Pracowni Rysunku na Szkle i Witrażu.
Jak co roku w Nowohuckim Centrum Kultury, odbyło się Krakowskie Spotkanie artystyczne GAUDIUM 2009, mające na celu promocję twórczości artystycznej młodzieży niepełnosprawnej i osób starszych, poprzez konkursową prezentację dorobku artystycznego, uzyskanego w ramach terapii zajęciowej prowadzonej w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, czy ośrodkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych.