05-11-2009

KONCERT LAUREATÓW KRAKOWSKICH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH – GAUDIUM ET SPES 2009

KONCERT  LAUREATÓW KRAKOWSKICH SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH – GAUDIUM ET SPES 2009Po raz drugi w historii działalności WTZ Brzesko, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Koncercie Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych Gaudium Et Spes, jakie po raz XXXI odbyło się 2.11.2009r. w Sali Filharmonii Krakowskiej. Patronat honorowy konkursu objęli Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara, oraz Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa - Pani Małgorzata Radwan-Ballada. Zebranych gości serdecznie przywitał Prezes Stowarzyszenia Gaudium Et Spes – Pan Tadeusz Skiba.

W ogólnej klasyfikacji, z 32 zespołów, Jury Konkursu Scenicznego, w składzie: Ewa Owsiany-dziennikarz, Renata Jabłońska-scenograf, Krystyna Hussak-Przybyło - pedagog, Iwona Konieczkowska-aktorka, Robert Wyród-aktor, pedagog, Paweł Moszumański-kompozytor, przyznało I finałowe miejsce naszemu zespołowi Szał Dzika za inscenizację pt.: Czuwaj wiaro, przygotowaną pod kierunkiem pana Andrzeja Gicali, na podstawie publikacji Szymona Słowińskiego - Mały powstaniec. Zespół artystyczny tworzyli: Mirosław Macheta, Ewa Małota, Małgorzata Cecot, Agnieszka Kural, Marek Ćwioro, Rafał Szafrański, Anna Figiel i Natalia Legutko.

Natomiast Jury Konkursu Plastycznego w składzie: dr Jacek Datko-lekarz psychiatra, Celina Kędziera- artysta plastyk, Agnieszka Pawłowska, przyznali wyróżnienie za obraz Polak 78, namalowany przez Ewę Małotę - uczestniczkę z Pracowni Rysunku na Szkle i Witrażu.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali Bogdan Dąsal - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Stowarzyszenia Gaudium Et Spes - Tadeusz Skiba. Wyjątkową nagrodę: Postać GAUDIUM, dla osoby wspierającej spotkanie artystów z niepełnosprawnością otrzymała Pani prof. Józefa Kucharska. Galę uświetniły występy laureatów konkursów, w tym naszego zwycięskiego zespołu, natomiast w holu filharmonii można było podziwiać kunszt i talent artystów nagrodzonych w kategorii plastycznej.