10-12-2009

KRYSZAŁY SOLI 2009R. DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KRYSZAŁY SOLI 2009r. DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHDnia 8 grudnia 2009r. miało miejsce uroczyste wręczenie honorowej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli dla najlepszych organizacji pożytku publicznego, niosących bezinteresowną pomoc i aktywnie działających na rzecz lokalnych społeczności. Z wielką dumą informujemy, iż wśród wyróżnionych z pośród ponad 500 zgłoszonych do konkursu organizacji, znalazło się Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy Ostoja

Z rąk członka Zarządu Wojciecha Kozaka, wyróżnienie w kategorii Polityka Społeczna, odebrała Pani Doktor Maria Kędziora, Prezes Stowarzyszenia Ostoja, za kompleksowy i funkcjonalny program opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami; upowszechnianie różnych form wolontariatu, inicjowanie różnych form aktywizacji, różnorodność zajęć terapeutycznych, oraz stworzenie Wspólnoty Osób Niepełnosprawnych.

Nagroda Kryształy Soli przyznawana od 2005 roku, ma na celu wzmacnianie wizerunku i promowanie działań najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach: polityka społeczna, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, edukacja i nauka, sport, zdrowie, turystyka, a także aktywizacja gospodarcza i obywatelska. W tym roku Grand Prix trafiło do Związku Podhalan z Nowego Targu, który od prawie stu lat promuje tradycję i kulturę góralską.