22-12-2010

SPOTKANIE WIGILIJNE WTZ BRZESKO

SPOTKANIE WIGILIJNE WTZ BRZESKOW uroczystym nastroju i świątecznej atmosferze odbyło się Spotkanie Wigilijne naszego warsztatu. W gościnnej jak zawsze restauracji Galicyjska w Brzesku, przy wigilijnym stole zasiedli wspólnie uczestnicy i pracownicy naszego warsztatu; przedstawiciele władz miasta Brzeska i Powiatu Brzeskiego; Kościoła; członkowie Stowarzyszenia Ostoja; rodzice naszych podopiecznych oraz przyjaciele warsztatu, którzy wspierają nas swoją życzliwością, dobrym słowem i hojnością.

Serdecznie dziękujemy za obecność i świąteczne życzenia Posłom RP – Edwardowi Czesakowi i Janu Musiałowi, Burmistrzowi Brzeska – Grzegorzowi Wawryce, Wicestaroście – Ryszardowi Ożógowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu – Kazimierzowi Brzykowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Brzesko - Krzysztofowi Ojczykowi, Rektorowi Małopolskiej Szkoły Wyższej – prof. Marianowi Stolarczykowi, księdzu Prałatowi – Józefowi Drabikowi, Dyrektor SPZOZ – Józefie Szczurek, pani Kierownik Biura Urzędu Miasta Brzesko – Marzenie Grzyb, Kierownikowi Karpackiego Zakładu Gazownictwa – Januszowi Dziura, Radnym Miasta Brzeska, Prezesowi Spółki BZK – Januszowi Filip oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swoja obecnością w tym szczególnym dniu.

Zebranych gości w ciepłym słowach przywitali dr Maria Kędziora - Prezes Stowarzyszenia "Ostoja" oraz Kierownik naszego warsztatu – Edward Pabian. Następnie był czas dla naszych uczestników, którzy w żywiołowy dla siebie i radosny sposób przedstawili Bożonarodzeniowe Jasełka, przygotowywane pod okiem muzyka – Andrzeja Gicali. Nie zabrakło wspólnego, radosnego śpiewania kolęd. Uroczystego poświęcenia opłatków i pokarmów dokonał ks. Prałat Józef Drabik. Po wspólnej modlitwie wszyscy przełamali się opłatkiem i składali sobie nawzajem serdeczne życzenia świąteczne, a potem zasiedli do wspólnego wigilijnego poczęstunku.

W czasie spotkania padło wiele pięknych słów i serdecznych podziękowań, a także słowa zapewnień o wsparciu i chęci pomocy ze strony osób mających wpływ na kształt i funkcjonowanie naszej placówki. Nasi uczestnicy otrzymali kosze słodyczy od Burmistrza – Grzegorza Wawryki, Wicestarosty – Ryszarda Ożóga, Radnej Miasta Brzesko – Haliny Mrówki Kierownik Biura Urzędu Miasta Brzesko – Marzeny Grzyb, oraz Urszuli Majmurek – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia OSTOJA.