01-06-2011

JUBILEUSZ 10-LECIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKU

JUBILEUSZ 10-LECIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BRZESKUPragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które w okresie 10 lat istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku okazywały pomoc i życzliwość, służyły dobra radą, wspierały działalność placówki.

Składamy podziękowania Posłom RP: Janowi Musiałowi i Edwardowi Czesakowi, Staroście – Andrzejowi Potępie, Wicestaroście – Ryszardowi Ożógowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu – Kazimierzowi Brzykowi, Burmistrzowi – Grzegorzowi Wawryce, Wiceburmistrzowi – Jerzemu Tyrkielowi, Przewodniczącemu Rady Miasta – Krzysztofowi Ojczykowi, Kierownikowi Biura Promocji – Krzysztofowi Bigajowi.

Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia Ostoja – Pani Prezes Marii Kędziora, Skarbik – Urszuli Majmurek, oraz pozostałym członkom Zarządu; naszym sponsorom i dobrodziejom; a także dziennikarzom, którzy przez te wszystkie lata opisywali najważniejsze wydarzenia z życia warsztatu, pozwalając by usłyszało o nas jak najwięcej osób.

W uświetnieniu tego szczególnego dnia pomogli nam Państwo Dziedzicowie drukując nieodpłatnie zaproszenia i plakaty związane z 10-leciem, Pani Katarzyna Pacewicz - Pyrek, właścicielka firmy Bazar, która ofiarowała piękne kwiaty dla rodziców, Państwo Kuralowie właściciele Restauracji Galicyjska, w której byliśmy goszczeni.