29-10-2013

III MAŁOPOLSKA OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PORONINIE

III MAŁOPOLSKA OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PORONINIEW dniach 23-25 października 2013 r. grupa naszych podopiecznych wzięła udział w III Małopolskiej Olimpiadzie Umiejętności Zawodowych w Poroninie, organizowanej przez Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Szansa, os. Na Wzgórzach 44 z Krakowa. Olimpiada była doskonałą okazją do promowania umiejętności, jakie osoby niepełnosprawne zdobywają podczas zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej, nauką zdrowej rywalizacji w atmosferze koleżeństwa, wymianą doświadczeń, szansą poznania nowych osób, nawiązania przyjaźni, czasem wspólnej pracy oraz zabawy. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności podczas licznych konkurencji indywidualnych i zbiorowych, przygotowanych przez organizatorów. Gratulujemy naszym podopiecznym, Kubie Lisowi zajęcia II miejsca w konkurencji Stolarstwo oraz Ewie Małocie, zajęcia II miejsca w konkurencji Rzemiosła różne.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom za możliwość udziału w Małopolskiej Olimpiadzie Umiejętności Zawodowych Osób Niepełnosprawnych w Poroninie.