28-05-2014

NOWY AUTOBUS DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH

NOWY AUTOBUS DLA NASZYCH PODOPIECZNYCHBardzo cieszymy się, że nasi podopieczni już niebawem będą mogli korzystać z nowoczesnego autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód kosztował niespełna 250 tysięcy złotych. Został zakupiony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy Ostoja, które na ten cel otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 136 tyś. zł., w ramach programu Wyrównywanie różnic miedzy regionami II. Pozostałe środki stanowił wkład własny Stowarzyszenia, w tym darowizny od rodziców uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku, stanowiące ponad 12 tyś. zł Wkład własny Stowarzyszenia był możliwy dzięki gromadzeniu środków ze sprzedaży prac wykonanych przez podopiecznych warsztatów, podczas zajęć terapeutycznych i sprzedawanych podczas kiermaszy świątecznych oraz corocznej aukcji prac.