19-12-2014

STAŻ ZAWODOWY, ABSOLWENT IDZIE DO PRACY

STAŻ ZAWODOWY, ABSOLWENT IDZIE DO PRACYNasz warsztat włączył się aktywnie w projekt Stowarzyszenia WIOSNA - Absolwent idzie do pracy. Jest to projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki, mającego na celu aktywizację zawodową absolwentów kierunków humanistycznych z terenu Małopolski. Projekt pomaga w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu kwalifikacji zawodowych, zdobyciu wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie również znalezieniu pracy.

W ramach projektu, w naszej placówce przez trzy miesiące odbywa się staż zawodowy. Absolwent ma możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w pracowniach naszego warsztatu. Uczy się nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz zdobywa praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie zawodu terapeuty zajęciowego.