22-12-2015

SPOTKANIE WIGILIJNE WTZ BRZESKO

SPOTKANIE WIGILIJNE WTZ BRZESKOW dniu 18 grudnia 2015 r. w Auli Chrystusa Króla, przy kościele św. Jakuba Apostoła i N.M.P. Królowej Polski w Brzesku odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne naszego warsztatu. W świątecznej, rodzinnej atmosferze do wspólnego wigilijnego stołu zasiedli uczestnicy i pracownicy warsztatu, rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych, przedstawiciele władz miasta Brzeska i Powiatu Brzeskiego, Kościoła, organizacji pozarządowych oraz wielu zaproszonych gości i przyjaciół. Zgromadzone osoby przywitał kierownik Warsztatu Edward Pabian. Następnie uczestnicy z wielkim zaangażowaniem przedstawili historię narodzin Jezusa. Wspólnie z zebranymi gośćmi odśpiewano też kolędy.

Niezwykle miłym akcentem były podziękowania za współpracę i przekazanie czeku na potrzeby naszych uczestników przez Panią Małgorzatę Kołodziej z Biura Prasowego Tauron, Polska Energia. Uczestnicy odebrali także paczki mikołajowe, sponsorowane przez firmę Tauron, oraz kolorowe czapki podarowane przez firmę ABM z Krakowa.

Słowa podziękowania i uznania dla uczestników, kierownika i kadry terapeutycznej, wraz z życzeniami świątecznymi złożyli Starosta Brzeski – Andrzej Potępa, Poseł na Sejm Józefa Szczurek -Żelazko, Burmistrz Brzeska - Grzegorz Wawryka, Prezes Stowarzyszenia Ostoja Maria Kędziora oraz Skarbnik Stowarzyszenia Ostoja – Urszula Majmurek.

Następnie, ks. Józef Drabik, proboszcz parafii św. Jakuba w Brzesku i dziekan dekanatu brzeskiego odmówił wspólną modlitwę i poświecił opłatki wigilijne. Zebrani goście złożyli sobie życzenia świąteczne i zasiedli do wspólnego wigilijnego poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy za obecność i świąteczne życzenia Przewodniczącemu Rady Miasta Brzesko - Krzysztofowi Ojczykowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu - Kazimierzowi Brzykowi, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego – Lechowi Pikule, Z-cy Dyrektora SPZOZ w Brzesku - Adamowi Smołucha, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku - Marii Góra, Janinie i Markowi Górskim, Elżbiecie Fitrzyk i Katarzynie Knaga wraz z wolontariuszami z Gimnazjum nr 2 w Brzesku, Januszowi Filipowi - Prezesowi Spółki BZK, Wacławowi Jawor i Annie Gaudnik, członkom Stowarzyszenia OSTOJA - Markowi Dudzikowi, Annie Zydroń, Jolancie Majerskiej i Barbarze Janusz, Duszpasterzowi Osób Niepełnosprawnych – ks. Józefowi Waśko oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swoja obecnością w tym szczególnym dniu.

W imieniu naszych uczestników serdecznie dziękujemy za kosze słodyczy otrzymane od Starosty, Burmistrza oraz słodycze i owoce od Pani Urszuli Majmurek – w imieniu Zarządu Stowarzyszenia OSTOJA.